gratis Support via:  +31 (0)20 796 9999

Westtoer

Fully managed cloud oplossingen

Westtoer is het autonoom provinciebedrijf voor toerisme en recreatie in West-Vlaanderen. Het heeft als taak om, in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, het toeristisch-recreatief beleid voor te bereiden én te helpen uitvoeren.
Onze oplossing

Combell staat in voor de gehele hosting en voorziet in verschillende fully managed cloud oplossingen. Het flexibel kunnen schalen in resources en het aantal cloud oplossingen zelf is hierbij van belang.

Gerelateerde diensten:

"Westtoer apb staat in voor de promotie en ondersteuning van het toerisme in West-Vlaanderen. Daarvoor hebben we een aanzienlijke "on-line presence" in een veelheid van campagnes en merken met eigen websites, apps en digitale uitwisselingen; verschillende leveranciers, deadlines, technologieën maken dat een uitdagende opdracht. Combell speelt hierin een cruciale ondersteunende rol: prijsbewust advies in planning op lange termijn, dagdagelijks zekerheid en betrouwbaarheid, pragmatische snelle interventies en oplossingen als het moet."

Marc Portier, Manager ICT Westtoer apb

Ga in gesprek met echte expertsWe contacteren je voor een vrijblijvend gesprek


Ga in gesprek met ons

Voor vrijblijvend advies

Gratis voorstel

Onze experts helpen je graag.

+31 (0)20 796 9999

Top